Ängsprojekt i Fröå

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger friska hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. För att bidra till den biologiska mångfalden bedriver vi ett ängsprojekt tillsammans med föreningen Fröå gruva.

Varje år slår vi en bit äng vid det stora vindskyddet ovanför Bergsstugan. Vi följer upp hur det utvecklas. Första året var det slyigt, tuvigt och jobbigt att slå, men för varje år blir det lättare.

I samband med slåtter brukar vi även ha liekurser och fika.

Så här såg det ut när vi hade slåtter i augusti 2023