Dagordning styrelsemöte och årsmöte

Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare.

Göra nåt med Ocke trädgård nästa år?

https://www.riverlodgehuskys.se/ vill skänka en viss del av sin inkomst till oss nästa säsong. Dessutom skulle han gärna vilja göra något tillsammans med oss också.

Slåtter i Kall, återkopplade någon?