Dagordning styrelsemöte och årsmöte

Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare.

Rapport från svampträff. Fler?

Rapport från slåtterdag – vill vi ha skylt från kansliet?

Medlemmarna önskar

  • odlingsträffar i vinter – vad kan man så och odla, byta erfarenheter, fika.
  • träff att laga och lappa kläder, kanske föreläsa om kläders påverkan?
  • vad kan man som privatperson göra för att gynna biologisk mångfald?

https://www.riverlodgehuskys.se/ vill skänka en viss del av sin inkomst till oss nästa säsong. Dessutom skulle han gärna vilja göra något tillsammans med oss också.

Slåtter i Kall, återkopplade någon?